Informacja o biletach autobusowych.

W związku ze zmianą przewoźnika z ZKP Suchy Las na ZMT Poznań w Gminie Suchy Las, informuję, że od stycznia 2013 r. bilety na przejazdy do szkół środkami komunikacji zostaną zastąpione kartami:

– KOMKARTA – dla dzieci do 13 roku życia (wypełniają też uczniowie, którzy kończą
13 lat w II połowie stycznia ( po 15.01) i później do końca roku szkolnego 2012/2013).

– Karta PEKA – dla dzieci powyżej 13 roku życia (wypełniają  uczniowie, którzy kończą 13 lat w I połowie stycznia – do 15.01).

Bardzo proszę o pilne rozdanie uczniom wniosków adekwatnych do wieku. Każdy uczeń powinien wypełnić w/w wniosek i załączyć w przypadku kart PEKA i KOMkarty zdjęcie. Kaucja za KOMkrate wynosi 16 zł. W przypadku uczniów posiadających darmowe bilety finansowane przez Gminę Suchy Las- karta będzie naładowana na okres 6 miesięcy. W przypadku biletów płatnych– rodzic może określić chęć doładowania  na okres :

-1 miesiąca

– 3 miesięcy

– 6 miesięcy

Informację taką należy zamieścić na wniosku.

Wypełnione wnioski należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Suchym Lesie
w nieprzekraczalnym terminie do 8 stycznia 2013 r.

Od  28 stycznia 2013 r. zacznie obowiązywać nowy rozkład  autobusów gminnej komunikacji publicznej, więcej informacji na  www.zkp.com.pl