Informacja o kartach PEKA w roku szkolnym 2018/19

Bezpłatne bilety okresowe dla uczniów uprawniające do poruszania się na terenie Gminy Suchy Las w ramach Aglomeracyjnego Systemu Transportu Publicznego zarządzanego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.

W celu aktywacji bezpłatnego biletu okresowego konieczne jest złożenie w placówce oświatowej, do której Uczeń uczęszcza:

  1. Wniosku z oświadczeniem rodziców/prawnych opiekunów o aktywację biletu w placówce oświatowej, do której uczeń uczęszcza – WNIOSEK i OŚWIADCZENIE do pobrania tutaj.
  2. Imiennej karty PEKA, której posiadaczem jest Uczeń. Prosimy o aktywacje karty PEKA Junior i PEKA już teraz w celu złożenia wniosku z kartą do 14.09.2018!

Bardzo prosimy o wypełnienie wszystkich pustych miejsc na wniosku!

Uczniowie, którzy jeszcze nie maja karty PEKA, muszą ją wyrobić we własnym zakresie.
Do 19.10.2018 r. uczniowie na terenie Gminy Suchy Las mogą jeździć komunikacją na podstawie ważnej legitymacji szkolnej!!!