Informacja w sprawie organizacji dni wolnych w roku szkolnym 2010/2011

Rozporządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie
z dnia 25.10.2010

W sprawie: organizacji dni wolnych w roku szkolnym 2010/2011

Podstawa prawna : Rozporządzenie MEN z dnia 05.10.2010
w sprawie organizacji roku szkolnego

Zarządzam w roku szkolnym 2010/2011 następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

12 listopada – organizowana świetlica, klasa 0 bez zmian

7 stycznia  bale karnawałowe, świetlica i kl O bez zmian

7 kwietnia – sprawdzian kl.VI świetlica i kl.O bez zmian

2 maja – odpracowany 16 kwietnia Dzień Patrona

22 czerwca – zakończenie roku szkolnego 2010/2011

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.