Informacje dla Rodziców uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2011/2012

INFORMACJA       DLA       RODZICÓW

W roku szkolnym 2011/2012 planujemy otwarcie:

  • 1 zerówki
  • 4 oddziałów 7 –  latków
  • 1 oddział mieszany 

 Zerówka w pierwszej kolejności przyjmuje dzieci 5 i 6 letnie  nie uczęszczające dotychczas do przedszkola. Zajęcia odbywają się w wymiarze 5 godzinnym.

Wszystkie oddziały klas 1 i 0  pracują w systemie-2 zmianowym.