Informacje Szkolnego Koła Wolontariatu

Ruszają zapisy na WOŚP. Mamy tylko 20 miejsc dla kwestujących. Można również zgłosić się do pracy w sztabie. Ankieta Wolontariusza 28 Finału WOŚP jest do pobrania w gabinecie pedagoga/psychologa. Wypełnioną i z załączonym zdjęciem legitymacyjnym należy ją oddać możliwie jak najszybciej. Proszę aby bardzo poważnie podejść do zgłoszenia, finał odbywa się 12 stycznia. Jeśli ktoś zostanie zakwalifikowany a potem się rozmyśli, to nie będzie możliwości zgłoszenia innej osoby w to miejsce i puszka przepada.

Planowane inne akcje:

  • biegi Warta Challenge
  • pomoc przy organizacji gminnych imprez kulturalnych (CKiBP) i sportowych (GOS)
  • akcje dla dzieci (WOŚP – dla dziecięcej medycyny zabiegowej, zbiórka nakrętek na rehabilitację Ani z Golęczewa – Zakręcona Pomoc itp.)
  • akcje dla seniorów (kartki świąteczne, zbiórka słodyczy, ręczników i kosmetyków dla DPS na ul. Ugory, stroiki świąteczne dla Klubu Seniora, listy do Seniora na wzór marzycielskiej poczty itp.)
  • akcje na rzecz niepełnosprawnych (Motyli Wolontariat Hospicjum Palium – wykonanie prac plastycznych – motyle, Stowarzyszenie Na Tak – marsz 21.03 oraz Bieg na Tak wokół Malty w maju itp.)
  • akcje na rzecz zwierząt (zbiórka karmy, kocyków dla schroniska w Przyborówku, dokarmiamy ptaki itp.)
  • akcje szkolne w ramach organizacji, z którymi szkoła współpracuje (wyszczególnione w planie szkoły)
  • pomoc przy organizacji imprez szkolnych

pozdrawiam w imieniu opiekunów Szkolnego Koła Wolontariatu

Magdalena Rosada-Gessner – psycholog