Informacje w sprawie propozycji reform edukacji

W związku z proponowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmianami w systemie oświaty prosimy o zapoznanie się z zamieszczanymi niżej stanowiskami, apelami instytucji, stowarzyszeń i innych podmiotów w przedmiotowej sprawie.

Stanowisko OSKKO Pismo Rzecznika Praw Dziecka
Stanowisko środowisk naukowych Stanowisko Unii Metropolii Polskich
Stanowisko samorządów zrzeszonych w KWRiST Stanowisko środowisk uniwersyteckich
Oświadczenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego List polonistów do MEN
Uwagi Ministerstwa Finansów do projektu zmian Uwagi Rządowego Centrum Legislacji
Opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego Stanowisko Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność – Oświata”
Stanowisko OSKKO z dnia 15.10.2016 r. Stanowisko Rady Programowej FRDL
Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół Średnich Opinia – Mikołaj Herbst – 

UW, EUROREG i Instytut Badań Edukacyjnych

Opinia Ruchu Społecznego „Obywatele dla Edukacji”
Opinia OPZZ Opinia KSOiW NSZZ „Solidarność”