Jak rozbudzać i zaspakajać dziecięcą wyobraźnię?

Powiększ obraz

Czytając baśnie!

Tak  podeszłam do powyższego tematu organizując w Szkole Podstawowej w Suchym Lesie kółko zainteresowań. Nazwałam je „Krainą baśni” i zaoferowałam najmłodszym uczniom-„Pierwszakom”. Dlaczego baśnie? Ponieważ baśnie są bardzo bliskie dzieciom, a ponadto:

1.Posiadają walory, z których mogę korzystać w procesie wychowawczym- ich tematyka obraca się wokół uniwersalnych wartości: dobra, piękna, szlachetności, wrażliwości na los ludzi i zwierząt.

2.Rzeczywistość ukazywana w baśniach jest zgodna z myśleniem dzieci, przez co pomaga im zrozumieć świat i siebie.

3. Pokazują, jakie reguły rządzą światem.

4. Uczą nowego słownictwa.

5. Baśnie pomagają dzieciom wyrażać, nazywać i uświadamiać sobie uczucia, co jest bardzo ważne w procesie komunikowania się z innymi i radzenia sobie z emocjami.

6.Uczniowie poprzez recepcję baśni rozszerzają zakres swoich przeżyć, budzą się w nich nowe problemy i niepokoje, które starają się zaspokoić w kontaktach z innymi ludźmi, a także w sztuce i działaniu.

7.Dzięki przeżyciom literackim w trakcie spotkania z baśnią, u dzieci kształtują się zdolności poznawcze takie jak: zdolność ujmowania problemów i zjawisk rzeczywistości bez konieczności ich pełnego werbalizowania i wnikliwej analizy, myślenie intuicyjne.

8.Treści bajek, których dziecko słucha, stają się dla niego przedmiotem dalszego, wewnętrznego opracowania, persewerują w jego pamięci i wyobraźni, a także przenikają do tematyki zabaw. Tak poważne argumenty znalazły odzwierciedlenie w bardzo dużym zainteresowaniu uczniów kółkiem „Kraina baśni” i pozwalają mi na wszechstronne działania wokół tego tematu. Ostatnim było oglądanie przez dzieci przedstawienia pt.:”Baśnie braci Grimm” wykonanego przez grupę teatralną z Krakowa. Dzieci żywo reagowały na znane postaci, wątki i cytaty, pokazując jak dobra jest ich znajomość baśni i zainteresowanie tym rodzajem twórczości.

Magdalena Wilczyńska
Wychowawczyni klasy IId