„Jesteśmy Wielkopolanami”

W środę, 27 listopada, klasy drugie Szkoły Podstawowej nr 1 spotkały się na imprezie zorganizowanej w ramach całorocznego projektu „ Jesteśmy Wielkopolanami”. Jest to kontynuacja projektu z klasy pierwszej pt.: „ Jesteśmy mieszkańcami gminy Suchy Las”. Celem działań było poznanie przez dzieci najbliższej okolicy, historii i tradycji regionu, a także wybitnych mieszkańców. Dzięki temu wzbudzone zostało u uczniów poczucie przynależności do społeczności i patriotyzmu. Dzieci poznały piękne miejsca w Wielkopolsce, sylwetki wspaniałych jej mieszkańców, stroje i zwyczaje ludowe.

A działo się to przy dźwiękach gwary, muzyki i legend. Wszyscy bawiliśmy się doskonale!

Autorki projektu:

Katarzyna Eichler

Beata Pachura

Magdalena Wilczyńska