Kampania „Dbamy o Twoje bezpieczeństwo. Ty też o nie zadbaj!”

Dnia 17 listopada dla uczniów klasy 5g odbyły się warsztaty, na temat bezpiecznego zachowania wokół linii energetycznych. Zajęcia zorganizowane zostały przez wolontariuszy z firmy Enea Operator. W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się jak powstaje prąd i jaką drogę musi przebyć aby trafić do gniazdka. Wolontariusze przedstawili uczniom jakie zagrożenia czyhają na każdego człowieka podczas codziennych czynności: przy pracach ogrodowych, zabawie w pobliżu sieci energetycznej, wędkowania oraz przy pracach budowlanych. Drugą część warsztatu przeprowadzili ratownicy medyczni, z którymi dzieci uczyły się udzielać pierwszej pomocy w momencie zatrzymania akcji serca. Każde dziecko przećwiczyło na fantomie sposób przywracania czynności krążeniowo-oddechowych pod okiem fachowca. Uczniowie za aktywny udział w zajęciach otrzymali od wolontariuszy z firmy Enea Operator gadżety w postaci: odblaskowej opaski, zestawu do resuscytacji oraz podręczną apteczkę na rower. Po tym spotkaniu uczniowie wiedzą jak postępować i czego należy unikać w pobliżu infrastruktury energetycznej oraz potrafią udzielić pierwszej pomocy w momencie ustania czynności serca. Jeszcze raz serdecznie dziękuję pracownikom firmy Enea Operator.

Klaudia Silska