Jesteś tutaj:

Kategoria: Doradztwo zawodowe

Zawód – strażnik gminny

W dniu 27.11.2017 roku gościem naszej szkoły w ramach zajęć z doradztwa zawodowego była Pani Sylwia Szenk, ze Straży Gminnej w Suchym lesie, która przybliżyła młodzieży z klas 7 zawód strażnika gminnego.
Podstawowym zadaniem strażniczki gminnej jest ochrona porządku publicznego i zapewnienie spokoju mieszkańcom danego miasta. Strażnicy kontrolują i w razie potrzeby interweniują w sytuacjach zakłócaniu spokoju czy próbach dewastacji obiektów prywatnych i państwowych. Do nich należy odprowadzanie nietrzeźwych osób do izby wytrzeźwień i odwożenie aresztowanych do komendy Policji. Strażnicy uczestniczą w działaniach zabezpieczających przy różnego rodzaju uroczystościach państwowych, religijnych, imprezach sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych. Do strażników miejskich należy także kontrolowanie właściwego parkowania pojazdów w mieście.
Pani Sylwia bardzo chętnie odpowiadała na liczne pytania, które padały ze strony młodzieży. Siódmoklasiści pytali między innymi o: najtrudniejszą interwencję?, predyspozycje osobowościowe, jakie powinien mieć strażnik?, o pierwszy dzień w tym zawodzie?, a nawet o egzaminy sprawnościowe. Kilkoro młodych osób wykazało zainteresowanie pracą w tym zawodzie. Bardzo dziękujemy Pani Sylwii Szenk za podzielenie się swoim doświadczeniem zawodowym.

Doradztwo zawodowe

W październiku młodzież klas siódmych uczestniczyła w warsztatach pn. Zawodowiec na drodze. Warsztaty prowadził psycholog i doradca zawodowy z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu.

Celem warsztatów było poznanie i poszerzenie własnego potencjału wśród uczniów obecnych na warsztatach, wzmacnianie swoich mocnych stron osobowości,  ćwiczenie komunikacji interpersonalnej,  wyznaczanie sobie drogi do osiągania celów, doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji, nauka planowania własnej przyszłości, zarządzanie swoim czasem i ćwiczenie asertywności.

W trakcie spotkania młodzi poznawali swoje mocne i słabe strony, umiejętności
i zainteresowania, zastanawiali się nad tym, jak wygląda ich codzienne spędzanie czasu wolnego oraz spoglądali na siebie „oczami innych”. Ponad to uczestniczyli w badaniu predyspozycji zawodowych oraz zainteresowań uczniów narzędziami psychologicznymi, było miejsce na gry i zabawy budujące potencjał oraz motywację ucznia, poprzez wykorzystanie metod warsztatowych w tym design thinking i open-mind.

W grupach panowała atmosfera ciekawości, zaangażowania i kreatywności. Młodzi chętnie angażowali się w wyznaczone zadania, podejmowali współpracę ze sobą
i prowadzącym, poznawali kolejne etapy edukacji, aby w przyszłości łatwiej im było znaleźć dla siebie najlepszą ścieżkę edukacyjną i najlepszy kierunek kariery zawodowej.

Do góry