„Klub lingwisty”


Dzieci z różnych grup wiekowych uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych przez Szkołę Języków Obcych „Mentores” w ramach spotkań z cyklu „Klub lingwisty”, poświęconych tematyce świąt Bożego Narodzenia w różnych krajach.