KOMUNIKAT

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. W. BOGUSŁAWSKIEGO ZAWIADAMIA, IŻ NIE PROWADZI ŻADNEJ ZBIÓRKI PIENIĘŻNEJ  NA TERENIE SUCHEGO LASU POŚRÓD FIRM ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA  TERENIE GMINY. JEDNOCZEŚNIE PROSIMY O ZGŁASZANIE BEZPOŚREDNIO NA POLICJĘ PRÓB WYŁUDZEŃ NA POMOCE  DYDAKTYCZNE.

DYREKTOR

BEATA RADOMSKA