Komunikat o zapobieganiu wszawicy

Szanowni Rodzice,

w związku z występowaniem w szkołach problemu wszawicy, podjęto szereg działań w celu zapobiegania tego zjawiska.

Profilaktyka podjęta na terenie naszej szkoły prowadzona jest w sposób systematyczny i skoordynowany, we współpracy z całym gronem pedagogicznym oraz pielęgniarką szkolną.

Działania profilaktyczne polegają na akcji oświatowej w postaci pogadanek, materiałów informacyjnych oraz, w porozumieniu z rodzicami, wyrywkowej kontroli czystości głowy prowadzonej przez pielęgniarkę szkolną.

Aby działania te były w pełni skuteczne, niezbędna jest pomoc wszystkich, również Państwa. Prosimy o regularną kontrolę czystości głowy u swoich dzieci oraz, w razie konieczności, podjęcie leczenia.

icon_pdf zapobieganie_wszawicy