Koncert muzyczny

W dniu 14 listopada br. po raz kolejny uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie do Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie na trzecią edycję koncertu pt. „Symfonia na skrzypce i DJ”. Pod takim hasłem Tomasz Doliski rozpoczął trasę koncertową, podczas której młody utalentowany skrzypek m.in. laureat Polskiego Festiwalu Sztuki Orzeł 2016 prezentował muzykę klasyczną w nowoczesnych aranżacjach. W trakcie koncertu każdy utwór był poprzedzony krótkim komentarzem mającym na celu wyjaśnić słuchaczom, do jakiego gatunku muzyki można zakwalifikować dany utwór.

Anna Budna