Konkurs czytelniczy dla klas III „Dzieci z Bullerbyn”

CELE KONKURSU
Rozbudzanie zamiłowania czytania książek Propagowanie utworów klasyków literatury dziecięcej. Mobilizowanie do zdobywania wiedzy i czytania ze zrozumieniem. Doskonalenie umiejętności przekazywania przez uczniów nabytych wiadomości. Rozwijanie umiejętności pokonywania stresu w sytuacjach rywalizacji.

REGULAMIN KONKURSU
Zasady uczestnictwa: konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Uczniowie wymienionych klas zgłaszają swoje uczestnictwo u wychowawców, którzy informują P. Annę Ławniczak-opiekuna konkursu. Aby wziąć udział w konkursie, należy przeczytać książkę „Dzieci z Bullerbyn” i zapoznać się z życiorysem Astrid Lindgren.

Przebieg konkursu
Przygotowanych zostanie 30 pytań dotyczących treści książki i biografii autora. Na pytania konkursowe uczniowie będą odpowiadali pisemnie na przygotowanych kartach konkursowych. Czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi – 30 min. Ocena odpowiedzi uczniów: za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzyma 1 punkt. Maksymalna ilość punktów wynosi 30.

Termin konkursu:26 stycznia. 12:30 . Nagrody: za pierwsze trzy miejsca zostaną wręczone nagrody pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy pamiątkowe.