Konkurs czytelniczy Wszystkie miasta i wioski czytają „Psie troski”

„Psie troski” Toma Justyniarskiego to  książka, która zajęła pierwsze miejsce w rankingu TOP-10 Ministerstwa Edukacji Narodowej. Według rodziców i nauczycieli  książka zdobyła miano najlepszej dla dzieci.

„Psie troski” stały się podstawą do zorganizowania ogólnopolskiego konkursu czytelniczego dla uczniów szkół podstawowych. Konkurs ma na celu promowanie czytelnictwa wśród dzieci oraz rozwijanie u nich empatii, miłości i odpowiedzialności. Biblioteka i świetlica szkolną włączyły się do tego konkursu.

W ramach  konkursu uczennice z Klubu Przyjaciół Biblioteki czytały książkę dzieciom ze świetlicy szkolnej. Następnie uczniowie wykonali prace plastyczne w dowolnej technice, przedstawiającą wybraną scenę z książki. Zgodnie z regulaminem konkursu dwie najlepsze prace zostały przekazane do drugiego etapu.

Konkurs powinien przyczynić się do rozbudzania pasji czytania  i rozwijania wyobraźni u dzieci. Stanowić też powinien dobrą okazję do promowania zdrowego współzawodnictwa i aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły. Niebagatelne znaczenie może mieć dla poszerzania wiedzy uczniów na temat opieki nad zwierzętami, kształtowania ich postaw i rozumienia wartości uniwersalnych.