KONKURS MATEMATYCZNY

Zapraszamy nauczycieli matematyki i uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych do uczestnictwa w XIV Konkursie Matematycznym organizowanym przez Szkołę Podstawową w Suchym Lesie.

Zadania konkursowe obejmować będą zagadnienia wynikające z materiału programowego klasy piątej.

Konkurs składał się będzie z dwóch części:

– część pierwsza przeprowadzona będzie 23 stycznia 2014r. roku w      macierzystych szkołach.

– część druga odbędzie się 07 maja 2014 r. w Szkole Podstawowej

w Suchym Lesie.

Uczniowie, by stanąć do współzawodnictwa, powinni zgłosić chęć  udziału w konkursie swoim nauczycielom.

Nauczycieli prosimy o przysyłanie zgłoszeń z listą uczestników do dnia 20 grudnia 2013r. na adres :

Szkoła Podstawowa

w Suchym Lesie

ul. Szkolna 15

62-002 Suchy Las

KONKURS MATEMATYCZNY

Dokładne informacje można uzyskać u p. Teresy Błażak

tel.(061) 81-25-191

pobierz  regulamin konkursu