Konkurs matematyczny

Dnia 7 maja 2014r. w naszej szkole odbył się finał XIV Międzygminnego Konkursu Matematycznego organizowanego przy wsparciu finansowym Powiatu Poznańskiego.Starosta Poznański, pan Jan Grabkowski, już po raz kolejny objął honorowym patronatem konkurs. Konkurs był przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym etapie, który odbył się 23.01.2014r. w macierzystych szkołach, brało udział 76 uczniów. W drugim etapie, przeprowadzonym 7 maja 2014r. w Szkole Podstawowej w Suchym Lesie, rywalizowało dziesięcioro finalistów szkół podstawowych klas piątych i szóstych z Czerwonaka, Murowanej Gośliny, Biedruska i Suchego Lasu. W ciągu 60 minut uczestnicy rozwiązywali 7 zadań.

Po wysiłku umysłowym uczniowie zwiedzali Park Wodny Octopus, m. in. urządzenia techniczne na podbaseniu pływalni.

Następnie odbyło się przedstawienie i nagrodzenie najlepszych matematyków  biorących udział w XIV edycji Konkursu Matematycznego.   Dyplomy i nagrody książkowe wręczała pani dyrektor Beata Radomska.

Laureatami zostali Bartosz Kwarta z Czerwonaka i Kamil Kaliszewski z Suchego Lasu. Drugie miejsce zajęła Agnieszka Przybylska z Czerwonaka, a trzecie Małgorzata Sulej z Murowanej Gośliny i Aleksander Beik z Suchego Lasu.

Pozostali finaliści to: Kacper Gapczyński z Czerwonaka, Julia Maternicka i Jan Baturo z Murowanej Gośliny, Julia Alankiewicz z Suchego Lasu i Maksym Różycki z Zespołu Szkół w Biedrusku.

Dziękuję władzom powiatu za sfinansowanie nagród książkowych a panu Janowi Grabkowskiemu, Staroście Poznańskiemu, za ponowne objęcie konkursu honorowym patronatem.

Za pomoc w przeprowadzeniu konkursu serdeczne słowa podziękowania kieruję do nauczycieli:

  1. Pani Katarzyny Wysockiej z Murowanej Gośliny
  2. Pani Agnieszki Fulczyk z Czerwonaka
  3. Pani Magdaleny Aniołek z Biedruska
  4. Pani Małgorzaty Kryńskiej i Małgorzaty Piotrowskiej z Suchego Lasu.

Odpowiedzialna za konkur

s

Teresa Błażak