Konkurs na najlepszego nauczyciela.

Rada Rodziców organizuje konkurs na najlepszego nauczyciela. Uczniowie otrzymali karty do głosowania a w hallu ustawiona jest urna, do której można wrzucać głosy. Rada Rodziców prosi o wzięcie pod uwagę następujących cech dobrego pedagoga:

1. Czy prowadzone lekcje przez wybranego przez Ciebie nauczyciela są ciekawe?

2. Czy jest cierpliwy, wyrozumiały i pogodny?

3. Czy Twoim zdaniem potrafi przekazać wiedzę?

4. Czy forma prowadzonych lekcji jest ciekawa ?

5. Czy Twój ulubiony nauczyciel  bierze udział w przygotowywaniu  zajęć pozalekcyjnych , konkursów, mistrzostw?

6. Czy najwięcej wymaga od siebie, a w uczniach budzi ciekawość świata, rozumie  ich problemy i kształtuje charaktery?

7. Czy jest sprawiedliwy w ocenach wszystkich uczniów?

8. Czy wybrany przez Ciebie nauczyciel może być wzorem do naśladowania?

Konkurs trwa do 23 czerwca. Wyniki zostaną ogłoszone podczas Dnia Sportu – 26 czerwca.

Zachęcamy do oddawania głosów!!!