Konkurs Pięknego Czytania z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia

W związku ze Światowym Dniem Pluszowego Misia zapraszamy uczniów klas 1-3 do udziału w konkursie pięknego czytania fragmentów tekstów z niedźwiedzim bohaterem w roli głównej, który odbędzie się 24 listopada 2017 r. w bibliotece szkolnej przy ul. Szkolnej 15

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA

ORGANIZATOR:

Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna

CEL :

– promocja czytelnictwa,
– propagowanie kultury czytelniczej,
– budzenie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą ,
– kształtowanie umiejętności pięknego czytania,
– budzenie wyobraźni młodego człowieka,
– wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji w przyjaznej atmosferze

UCZESTNICY:

Uczniowie klas 1-3 ( dwie lub trzy osoby z każdej klasy)

TERMIN:

24 LISTOPADA 2017
GODZINA 8.00 – KLASY 1 i 2
GODZINA 9.00 – KLASY 3

MIEJSCE:

Biblioteka szkolna w Szkole Podstawowej nr 1 ul.Szkolna 15

PRZEBIEG KONKURSU:

1. Komisja przygotowuje zestaw tekstów, które uczestnicy losują.
2. Teksty wybrane będą przez komisję z uwzględnieniem możliwości wiekowych uczestników.
3. Uczestnicy mają możliwość zapoznania się z tekstem w ciągu 1 0 minut przed prezentacją.
4. Czas czytania wylosowanego tekstu wynosi ok. 2-3 minuty.

KRYTERIA OCENIANIA:

1. Jury oceni technikę czytania (płynność, dykcję i tempo czytania) oraz sposób interpretacji tekstu poprzez wykorzystanie środków artystycznego wyrazu (takich jak: pauzowanie, tempo, modulacja głosu i jego natężenie).
2. Jury wyłoni spośród wszystkich uczestników osoby zasługujące na nagrodę w poszczególnych kategoriach konkursowych.

NAGRODY:

Osoby, które najlepiej zaprezentują wylosowany tekst otrzymają dyplomy i drobne nagrody rzeczowe.