Konkurs „Pomnik Wdzięczności…”

„Pomnik Wdzięczności w Poznaniu symbolem zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego i walki Wielkopolan o niepodległość Ojczyzny”

 1. Organizator: nauczyciele religii Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie.
 2. List intencyjny (fragmenty):
  Pragniemy przypomnieć dzieciom i młodzieży jeden z najbardziej zapomnianych faktów z najnowszych dziejów Poznania – historię budowy i zniszczenia pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa zwanego pomnikiem Wdzięczności. Był to jeden z trzech najważniejszych pomników w Polsce, symboli naszej niepodległości, obok pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie i pomnika Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Wszystkie te pomniki zostały zburzone przez Niemców w czasie drugiej wojny światowej, a po jej zakończeniu dwa z nich – poza pomnikiem Wdzięczności w Poznaniu – zostały odbudowane. W konkursie tym pragniemy przybliżyć jego uczestnikom idee, jakie przyświecały budowniczym tego pomnika – połączenie patriotyzmu i wiary katolickiej wyrażającej się we wdzięczności Bogu za zwycięskie Powstanie Wielkopolskie, dzięki któremu Wielkopolska znalazła się w granicach odradzającej się Ojczyzny.
 3. Cele konkursu:
  • przybliżenie najmłodszym uczniom historii miasta Poznania i Wielkopolski
  • kształtowanie poczucia dumy z bycia Polakami i Wielkopolanami.
 4. Informacje organizacyjne.
  Konkurs dotyczy klas 1-3.
  Katecheci przeprowadzają zajęcia związane z „Pomnikiem Wdzięczności w Poznaniu” w każdej klasie 1-3.
  Udział w konkursie polega na wykonaniu jednej pracy – rysunku na podany temat kredkami na formacie A4.
  Każda praca powinna na odwrocie zawierać imię, nazwisko i klasę oraz temat pracy. Katecheta prowadzący zajęcia w danej klasie przekazuje prace jury do 3 marca 2017 r.
  Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
  Jury wyłoni w każdej z klas I, II i III miejsce.
  Ze zwycięskich prac zostanie utworzona wystawa w szkole.