Konkurs Przyrodniczy „Science – lubię to”!

Komunikat dla uczniów i rodziców klas V i VI

Dnia 14 grudnia odbędzie się w szkole, konkurs przyrodniczy organizowany prze Szkołę Podstawową im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce, pod patronatemUniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Biologii.
Warunkiem zgłoszenia się ucznia do konkursu jest dostarczenie pisemnej zgody rodzica na udział w konkursie, którą można pobrać u nauczycieli przyrody lub ze strony konkursu (zakładka dokumenty -> oświadczenie rodziców).
Zgłoszenia do konkursu przyjmuje p.Silska do 4.12.2017r.
Więcej informacji u nauczycieli przyrody oraz na stronie http://science-lubieto.pl/