Podsumowanie całorocznych konkursów szkolnych.

W sucholeskiej szkole podstawowej w mijającym roku szkolnym odbyło się wiele konkursów, w tym najważniejszy konkurs pt. Zostań Mistrzem Ortografii. Był to najdłuższy konkurs, który w kolejnych etapach był realizowany przez cały rok szkolny 2010/2011, od września do czerwca. Konkurs organizowany był w klasach I-III oraz IV-VI i polegał na wyłonieniu mistrza i wicemistrzów ortografii w każdej grupie wiekowej. Uczestnicy konkursu, w każdym miesiącu brali udział w dyktandach ortograficznych. Każde dyktando dotyczyło innej trudności ortograficznej, tzn. pisownia wyrazów z rz, ż, ch, h, ó, u itp. Ostatnie dyktando zostało napisane w maju, a teraz nadszedł czas na podsumowanie i wyłonienie zwycięzców.

Wśród klas I-VI laureatami zostali:

Mistrz klas pierwszych: Martyna Grzanowska 1b.  

Mistrzowie klas drugich: Aleksandra Dziekan 2d,  Bartłomiej Dymaczewski 2c, Zofia Karolak 2b.

Mistrz klas trzecich: Tomasz Łuczak 3a.

Mistrz klas czwartych: Aleksander Kuś 4d.

Mistrz klas piątych: Stella Mieruszyńska 5a.

Mistrz klas szóstych: Zuzanna Bąk 6a.

Ponadto w szkole odbył się również konkurs matematyczny.

Mistrzami matematyki zostali uczniowie:

Klasa I: Zofia Smura 1 d, Wiktoria Jaśniewicz 1c.

Klasa II: Zofia Karolak 2b.

Klasa III: Maciej Gładyś 3e.

Klasa IV: Zofia Kotwicz 4c.

Klasa V: Kuba Januszewski 5d, Klara Maruszczak 5a.

Klasa VI: Jakub Pietrzak 6d, Jakub Raczyński 6c, Teresa Walkowiak 6d.

Zakończono również konkurs dla klas IV  „Czytam i rozumiem”.

I miejsce: Julia Kociszewska 4c.

W konkursie klas V „Między słowami”, I miejsce zajęła Iga Ślebioda 5e.

Podsumowano również czytelnictwo uczniów i zaangażowanie w szkolnej bibliotece.

 Najwięcej książek wypożyczył Dawid Pacholski, a największą tegoroczną pasjonatką czytania została Marta Napierała.

Zwycięzcy konkursów zostaną obdarowani nagrodami rzeczowymi podczas uroczystości  zakończenia roku szkolnego.

                                                                                                                      Anna Budna