Konkurs Szkolny „Ale bałwan”

Założeniem konkursu plastycznego było zwrócenie uwagi dzieci na szeroko rozumiane niebezpieczne zachowania w nawiązaniu do związku frazeologicznego  „Ale bałwan” – kierowanego do osoby, która zachowuje się niemądrze.

Pomysł powstał w związku z dwoma aspektami. Pierwszy dotyczył różnych problemów wychowawczych, pośród których istotnym dla konkursu było bezpieczne zachowanie uczniów. Drugi zaś aspekt wiązał się z trwającą zimową porą roku.

Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej według poniższych wytycznych:

– jedna praca na klasę (praca wspólna lub wybranych osób, priorytetem było zaangażowanie się całej klasy )

– rozmiar pracy około 70 cm

– dowolne materiały

Konkurs podzielony był na trzy kategorie związane z wiekiem uczestników następujący sposób:

KLASY 1-3: „Gdyby bałwan był / pochodził z …”

Wykonanie figury bałwana w oryginalnym stroju

= zmiana akcesoriów np. miotła z przyszłości lub inny przedmiot zamiast miotły)

= powiązanie bałwana z charakterystycznymi cechami ludzi żyjących w różnych epokach( np. jaskiniowiec – maczuga, wiking – hełm z rogami, …) o różnych narodowościach( np. Szkot – kilt, Chińczyk-kapelusz stożkowy, …).

KLASY 4: przedstawienie zabawy, niemądrego zachowania podczas ferii zimowych, które mogą być niebezpieczne i których należy unikać

KLASY 5-6: dowolna sytuacja przedstawiająca niemądre zachowanie (dziecko w środowisku szkolnym, domowym, rówieśniczym, dorosły w pracy itp. – np. założyła ubranie tył do przodu, zjeżdża po szkolnej poręczy, w zimie chodzi w sandałach)

Na wykonanie pracy przewidziano okres trzech tygodni, poczym zorganizowana została wystawka.

W poszczególnych rocznikach wygrały:

Wśród klas szóstych – kl 6b

Wśród klas piątych– kl 5c

Wśród klas czwartych – kl 4d

Wśród klas trzecich – brak

Wśród klas drugich – kl 2c

Wśród klas pierwszych – kl 1d

Wybór prac był trudny, ze względu na podobny poziom a także większe lub mniejsze spełnienie określonych wytycznych. Decydującym wyznacznikiem  wygranej było wspólne wykonanie pracy.

Zostały także wyróżnione trzy prace (indywidualne lub kilku osobowe) takie jak:

6c (indywidua) – Kacper Gąska: makieta – Wchodzenie na linie wysokie napięcia

5e – Kinga Niewiadomska, Zuzanna Pawuła, Marta Jankowska, Hubert Ziółkowski, Michał Wieczorek

2d – Jaś i Piotruś Lindner: „Gdyby bałwan był Clonem to mielibyśmy SNOW WARS”

Wszystkie prace wymienione powyżej i pozostałe były oryginalne i ciekawe, a także pouczające. Wszystkim uczestnikom gratuluję i mam nadzieję że będzie wiele innych możliwości wykazania się waszą niesamowitą wyobraźnią i zaangażowaniem.

Nauczyciel plastyki
Joanna Kalemba