Konkurs „Zaczytana Szkoła”

Od grudnia ub. roku nasza szkoła uczestniczy w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Zaczytana Szkoła”, którego celem jest rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

W ramach konkursu poloniści, nauczyciele plastyki i bibliotekarze realizują zadania przewidziane w regulaminie. Zadania angażują uczniów w wielu sferach związanych z szeroko pojętym czytelnictwem. Organizowane są między innymi turnieje czytelnicze sprawdzające znajomość lektur, debaty „Książka naszym przyjacielem”, konkursy plastyczne nawiązujące do książek, pisanie przez uczniów recenzji przeczytanych książek czy tworzenie własnych zakończeń znanych utworów. Najlepsze prace były eksponowane na szkolnych korytarzach i w bibliotece. Uczniowie obejrzeli również prezentację multimedialną zapoznającą ich z drogą książki od pisarza do czytelnika oraz z zawodami ludzi związanych z książką : pisarza, drukarza, bibliotekarza i księgarza.

Zorganizowane zostały także warsztaty literackie wydawnictwa Zakamarki pod hasłem „Szwedzka literatura w naszej szkole”.

Niektóre z zadań mają na celu włączenie w projekt społeczności lokalnej, m.in. poprzez czytanie przedszkolakom, młodszemu rodzeństwu, rodzicom, dziadkom w ramach akcji samorządu uczniowskiego „Cała szkoła czyta”.

Po wykonaniu wszystkich zadań przewidzianych w programie do jury konkursu zostanie przekazane sprawozdanie ujmujące: wyniki rywalizacji na etapie szkolnym, prace pisemne i plastyczne oraz zdjęcia. Mamy nadzieję na pozytywną ocenę naszych przedsięwzięć i na to, że stanowić one będą podstawę do otrzymania tytułu i certyfikatu ”Zaczytana Szkoła”.

 

Współrealizatorki programu:

Małgorzata Piotrowska

Anna Budna