Konkurs – Zawody na przestrzeni wieków

„Nie ma wątpliwości, że w grudniu najpopularniejszym zajęciem jest przebieranie się za Świętego Mikołaja, zwanego w Wielkopolsce gwiazdorem. Czy bycie Św. Mikołajem jest zawodem i sposobem na zarabianie pieniędzy, czy też powołaniem i misją? […]” ( cyt. za: Natalia Kurpisz, http://otopanorama.pl/zawod-swiety-mikolaj/).
Na kanwie powyższej myśli w tygodniu poprzedzającym święta Bożego Narodzenia ogłosiłam konkurs dla klas 4-7 pod tytułem „Zawody na przestrzeni dziejów”. Konkurs związany jest z doradztwem zawodowym wprowadzonym w naszej szkole ze względu na reorganizację szkolnictwa, dotyczy on zawodów obecnych jak i tych dawnych. Celem konkursu jest między innymi wywołanie w uczniach wyższych klas refleksji nad zmianami w strukturze zatrudnienia, potrzebami rynku pracy i własnymi umiejętnościami, które mogą być wykorzystane do znalezienia trafnego zawodu.
Tematyka konkursu podzielona jest na poziomy: A – charakterystyka dawnego zawodu kl. 4, B – strój współczesnego zawodu kl. 5,6, C – strój przyszłego zawodu kl. 7. Termin oddania prac upływa dnia 1 maja, w czerwcu odbędzie się natomiast wystawa prac, w tym pokaz strojów grupy B i C – na wybranej osobie z klasy.
Grupa A ma za zadanie indywidualnego opracowania plakatu na temat wybranego zawodu, z podanych lub innych (Akuszerka, Bednarstwo, Ceglarz, Druciarz, Folusznik, Garncarstwo, Introligator, Kaflarz, Karpiniarz, Klucznik, Konwisarz, Kowal, Krzykacz miejski, Ludwisarz, Łyżkarstwo, Metrampaż, Miechownictwo, Pozłotnik, Pucybut, Puszkarstwo, Rymarstwo, Sitarstwo, Smolarz, Spinkarstwo, Wyoblarz, Zabawkarstwo ludowe, Zduństwo, Zecer), na kartce technicznej min A3 z użyciem dowolnych źródeł i materiałów (zdjęcia, tekst). Grupa B i C projektuje przestrzenny strój z dowolnych materiałów, jeden na klasę.
Wszystkim uczniom życzę szaleństwa twórczego jak i powodzenia w odnalezieniu swojej drogi.

Joanna Kalemba