Konkurs „Zbieraj kasztany”

Uczniowie klas 0-6!!!   Konkurs – kto nazbiera  najwięcej kasztanów.

Zbierajcie kasztany do końca października  i przynieście do szkoły 20 i 27 października (czwartki). Każda przyniesiona przez  Was paczka kasztanów musi byc opisana następująco:

– nazwisko

– imię

– klasa

Zwyciężą najskuteczniejsi zbieracze!!!!  Powodzenia