Konkursy: „Znamy twórczość Jana Brzechwy” i „ Znamy twórczość Juliana Tuwima”

W styczniu odbyła się kolejna edycja konkursów: „Znamy twórczość Jana Brzechwy” i „ Znamy twórczość Juliana Tuwima”.
Cieszymy się, że konkursy za każdym razem spotykają się z dużym zainteresowaniem uczniów i twórczość tych wspaniałych poetów jest przez dzieci poznawana i kochana.
Wszyscy uczestnicy wspaniałe wywiązali się z zadań konkursowych i zostaną nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami.

Organizatorki konkursu:
Magdalena Wilczyńska
Beata Pachura