Lapbooki „Wśród bohaterów naszych lektur”

W ramach ciekawej powtórki materiału przed egzaminem ósmoklasisty uczniowie tworzyli na lekcjach języka polskiego lapbooki, czyli „książki na kolanach”. Takie teczki tematyczne powstały do lektur obowiązkowych – utworów Ignacego Krasickiego, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego oraz Henryka Sienkiewicza. Na innych znalazły się zagadnienia dotyczące historii i teorii literatury, gramatyki czy ortografii. Powstały bardzo ciekawe prace – papierowe „teatrzyki” z interaktywną przestrzenią do zagospodarowania informacjami dotyczącymi elementów świata przedstawionego i cech gatunkowych, umieszczonych w kieszonkach i książeczkach o różnym kształcie.

Nauczyciele języka polskiego

Hanna Dziubińska – Krause

Dorota Anders

Alicja Szulta