Wyniki „Wojewódzkich Konkursów Interdyscyplinarnych”

Finaliści

Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego:
Hedzielska Weronika i Pietrzak Jakub.

Laureat

Wojewódzkiego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego:

Raczyński Jakub.