Mariusz Kurc w Suchym Lesie

Kolejny przystanek na drodze znanego podróżnika

14. marca b.r. do naszej  szkoły został zaproszony podróżnik, filmowiec i religioznawca Mariusz Kurc, który uczniom klas piątych    i szóstych przedstawił multimedialną prezentację w ramach projektu „I Ty możesz zostać…!” Ten niezwykły człowiek opowiedział historię swojego ciekawego, choć bardzo trudnego życia. Rozpoczął od wspomnienia rodzinnego domu na jednym ze szczecińskich osiedli. Problemem w tym domu był alkohol. Ale młody Mariusz nie chciał iść w ślady swoich rodziców…

Sens swojego życia odnalazł w podróżowaniu. W wieku osiemnastu lat zwiedził autostopem Europę Zachodnią. Później odwiedził m.in. Australię, Chiny, Kambodżę, Indie, Mali, Afganistan, Pakistan, Indonezję i Izrael. Był          w 85 krajach. W wielu z nich po kilka razy.

Właśnie o tych podróżach opowiadał uczniom. Ale nie tylko… Celem spotkania było dla podróżnika udowodnienie młodym ludziom, że w życiu można osiągnąć wszystko. Aby tak się jednak stało, potrzebna jest wielka mobilizacja i wytrwałość, a przede wszystkim – należy wiedzieć do czego się dąży.

Mariusz Kurc jest najlepszym przykładem takiej postawy. Swoją edukację, rozpoczętą w zasadniczej szkole zawodowej, kontynuował w szkole średniej, następnie zdał maturę, a obecnie studiuje.

Panu Mariuszowi dziękujemy za spotkanie i życzymy powodzenia             w realizowaniu pięknej pasji podróżowania po świecie.

Anna Budna