Miasteczko ruchu drogowego

30 maja 2015 roku, w Szkole Podstawowej im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie odbył się Dzień Sportu. Tego dnia miało miejsce otwarcie na terenie dziedzińca szkoły miasteczka ruchu drogowego. Wydarzeniu temu towarzyszyły konkursy dla młodzieży ze znajomości przepisów ruchu drogowego oraz z techniki jazdy rowerem. Zwycięzcy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy.
Dzięki osobistemu zaangażowaniu Pani Anny Łokaj Kowalak i inicjatywie pozostałych członków Fundacji PZU (którzy sami wyznaczyli i wymalowali oznakowanie poziome), zakupiony został rower, kask, słupki graniczne i komplet znaków pionowych. Wszystko to ma duży wpływ na podnoszenie jakości szkolenia młodzieży w zakresie doskonalenia techniki jazdy rowerem i zastosowania poznawanych przepisów w praktyce.
W imieniu własnym jak i całej społeczności szkolnej serdecznie dziękuję.

Ryszard Chruszczewski

Miasteczko_ruchu_1 Miasteczko_ruchu_2 Miasteczko_ruchu_3

Zdjęcia można też obejrzeć tutaj.