Międzygminny Konkurs Matematyczny

W czwartek 27 kwietnia 2017r. w Szkole Podstawowej im W. Bogusławskiego w Suchym Lesie odbył się finał XVII Międzygminnego Konkursu Matematycznego. Konkurs skierowany był do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych.

W pierwszym etapie, który został przeprowadzony 16 lutego w macierzystych szkołach, uczestniczyło 56 uczniów. Spośród nich do ścisłego finału zakwalifikowało się sześcioro piątoklasistów i szóstoklasistów. Finaliści zmagali się z zadaniami konkursowymi 60 minut.

Zwycięzcą tegorocznego konkursu został Tobiasz Stachowiak, uczeń klasy V d Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie. Drugie miejsce zdobył Marek Machiński, uczeń klasy V b Szkoły Podstawowej w Czerwonaku. Trzecie miejsce wywalczył Maciej Życzyński z klasy VI a naszej szkoły.

Pozostali finaliści to : Julia Konik, Julia Kołdunek i Jan Buszkiewicz.

Na uroczystość wręczenia dyplomów i nagród zwycięzcom i uczestnikom przyjęli zaproszenie : Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie Beata Radomska. Uczestniczyły w niej również : Daria Ziółkowska – opiekunka reprezentacji z Czerwonaka oraz współorganizatorki konkursu Adrianna Błoch – Drzewiecka i Magdalena Łuczak.

Zakup nagród książkowych dla finalistów sfinansował powiat poznański. Po części oficjalnej była okazja do wspólnych rozmów przy kawie, soku i ciasteczkach.

Serdecznie dziękuję panu Janowi Grabowskiemu, Staroście Poznańskiemu, który po raz kolejny objął konkurs honorowym patronatem oraz władzom powiatu poznańskiego za sfinansowanie nagród książkowych dla finalistów.

Gratuluję tegorocznym laureatom i finalistom wiedzy matematycznej i umiejętności wykorzystania jej przy rozwiązywaniu nietypowych zadań.

Odpowiedzialna za organizację konkursu
Teresa Błażak
Nauczycielka matematyki
w Szkole Podstawowej w Suchym Lesie