Międzynarodowe święto bibliotek szkolnych.

Powiększ obraz

W 2008r. październik został ustanowiony przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego jako Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Do tej pory – od 1999r. – w październiku obchodziliśmy Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych. Co roku obchodom patronuje inne hasło. Hasło tegorocznego Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych brzmiało: „Różnorodność, energia, wyzwania – oto biblioteka szkolna”. Ma ono podkreślać jak ważną rolę pełni biblioteka w życiu szkoły.

W sucholeskiej podstawówce Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych świętowano już po raz piąty.

Z tej okazji, w przystrojonej w kolorowe balony bibliotece, zorganizowano wystawę pod tytułem „Książka dawniej i dziś”. Dzieci, zarówno te ze starszych , jak i z młodszych klas, mogły zapoznać się z historią książki od jej pierwotnej formy do dzisiejszej , coraz bardziej popularnej elektronicznej wersji, jak również z przełomowymi wydarzeniami w dziejach książki i pisma. Na wystawie zostały zgromadzone eksponaty różnych form książki : wzory tabliczek glinianych, (wykonane przez dzieci na zajęciach historii), książki kamiennej, zwoju papirusowego z hieroglifami, tabliczki woskowej, kodeksu pergaminowego. Pokazano również jak wyglądała dawna czcionka oraz jak zdobione były książki rękopiśmienne. Dzieci mogły porównać książki wydane dwieście lat temu z wydaniami współczesnymi.

Do obejrzenia wystawy zapraszali przedstawiciele Klubu Przyjaciół Biblioteki. Wyposażeni w kolorowe plakaty krążyli po szkolnych korytarzach, reklamując bibliotekę i jej „święto”. Każde dziecko odwiedzające w tym czasie bibliotekę było częstowane cukierkiem.

Organizatorki M. Piotrowska, A. Budna