,,Miejcie nadzieję…”

Apostrofa z wiersza emigracyjnego poety Adama Asnyka pt. ,,Moja piosnka” stała się mottem przewodnim historyczno-patriotycznego spotkania uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie, które odbyło się w przeddzień 99. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości .

Po 123 latach zaborów, dzięki wysiłkowi kilku pokoleń Polaków, dzięki zbiorowej pamięci o polskości, przekazywanej przez lata mimo ciągłej antypolskiej działalności włodarzy państw zaborczych, dzięki – teoretycznie, już od pierwszych dni wybuchu, skazanych na klęskę – powstań narodowych, dzięki wytrwałej pracy nad utrzymaniem substancji narodowej wszystkich warstw społecznych, wszystkich stanów, umiejętności radzenia sobie w ciągle zmieniających się warunkach represji, poprzez wszechobecny strach, mający na celu zdusić w zarodku jakąkolwiek myśl o Polsce, poprzez podtrzymujące na duchu, ,,dające nadzieję” piękne strofy polskiej poezji, pełne tęsknoty obrazy polskich malarzy czasu zaborów, takty muzyki z typowo polską nutą – nie sposób wymienić wszystkich dróg Polaków do Niepodległości, które w pamiętny dzień 11.11.1918r. zaowocowały Wolną Polską.

Ta właśnie myśl wybrzmiewała w każdej minucie spotkania: niepodległość po latach zaborów to nie przypadek, ale suma narodowej pamięci, narodowej nadziei, narodowych działań i ogromnie ważne zadanie dla nas, dzisiaj żyjących w wolnej Polsce. Te refleksje, wypowiedziane ustami uczniów klas czwartych, szczególnie mocno zapadały w serce: ,,Czym dla mnie, młodego Polaka jest dzisiaj niepodległość, dokąd idę, co dzisiaj mogę mojej Ojczyźnie dać?”.

Czwartoklasiści poradzili sobie z tym bardzo poważnym tematem w sposób perfekcyjny: odpowiednia postawa, piękna recytacja, powaga narracji, ale i też młodzieńcza świeżość, optymizm. Jeśli dodać do tej relacji ogólne wrażenia wzmocnione scenografią, obecnością pocztu sztandarowego, zasłuchaniem zgromadzonych uczniów klas 4-7, to możemy być spokojni o pamięć, wierząc, iż kolejne młode pokolenie, do którego nasza młodzież się także zalicza, myśl o Niepodległej zachowa w sercach.

Nad oprawą szkolnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości czuwali wychowawcy klas czwartych, a szczególnie: pani Alicja Szulta i pani Ewa Groszewska, pani Joanna Kalemba tworząca scenografię, pan Ryszard Chruszczewski odpowiedzialny za przygotowanie pocztu sztandarowego, pan Tomasz Jenek – realizator dźwięku.

Wszystkim pięknie zaangażowanym czwartoklasistom – wykonawcom, jak również tym uczniom z ,,drugiego planu”, niewidocznym na scenie, ale mającym niezwykle ważne zadania za kulisami, bez których nasze spotkanie nie miałoby takiego kształtu, w imieniu organizatorów – serdecznie dziękuję!

 

W imieniu organizatorów szkolnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości –

Ewa Groszewska

nauczyciel historii