Mikołaje

W dniu 7 grudnia RSU zorganizowała paradę świętych Mikołajów , którzy przemierzali szkolne korytarze i odwiedzali wszystkie klasy.