Mikołajki

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w  Suchym Lesie serdecznie dziękuje  Radzie Rodziców za uprzyjemnienie społeczności szkolnej dnia św. Mikołaja.