“Moja ulubiona postać z książki Astrid Lindgren” – konkurs

Z okazji 110 rocznicy urodzin pisarki Astrid Lindgren,biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas 4- 7 do udziału w konkursie plastycznym “Moja ulubiona postać z książki Astrid Lindgren”

Regulamin konkursu:

KONKURS PLASTYCZNY

“Moja ulubiona postać z książki Astrid Lindgren”

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie osobistych zainteresowań dzieci, ich wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych, tj. aktywność i wyobraźnia plastyczna.
 2. Zainteresowanie uczniów postacią pisarki Astrid Lindgren

Warunki uczestnictwa:

 1. Technika:
  • farby (pastele, akwarele)
  • kredki pastele, ołówkowe
  • kolaże, wydzieranki, wyklejanki
 2. Format prac: A4
 3. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić czytelnie: imię, nazwisko autora, wiek oraz nazwę książki w oparciu o którą tworzono pracę
 4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VII

Zastrzeżenia:

 1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów konkursu.
 2. Pod uwagę będą brane jedynie prace wykonane samodzielnie.
 3. Prace niespełniające wymogów regulaminu nie będą oceniane.
 4. Wykonane prace należy dostarczyć do Biblioteki szkolnej lub do Pani Justyny Marciniak do dnia 22.12.2017 r.
 5. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w styczniu 2018 r.
 6. Nagrody zostaną rozdane w przeddzień zakończenia roku szkolnego.

Organizatorzy:
Biblioteka szkolna

Przyniesione prace będą wyeksponowane podczas wystawy pokonkursowej.