Nowy plan zajęć

Informujemy, że od 2 lutego b.r. obowiązywać będzie nowy plan zajęć lekcyjnych. Szczegółowe informacje uczniowie otrzymają od wychowawców.

Nowy plan (po uwzględnieniu ewentualnych poprawek) umieszczony zostanie na stronie szkolnej 9 lutego.