O OBOWIĄZKACH DZIECI NA WESOŁO

Bardzo często mówi się o prawach, które przysługują dzieciom. To bardzo dobrze. Dziecko znajace swoje prawa zaczyna z nich świadomie korzystać i łatwiej mu obronić się przed przemocą i krzywdzeniem. Nie można jednak cały czas mówić o prawach, nie wspominając o obowiązkach , bowiem najmłodsi również je mają.
Dnia 6 maja 2010 roku uczniowie klas drugich, trzecich , czwartych i piątych obejrzeli przedstawienie przygotowane przez dzieci ze świetlicy szkolnej traktujące o obowiązkach dzieci.
W żartobliwych scenkach z życia wziętych, przeplatanych wesołymi piosenkami, mali aktorzy z klasy 2b, 2e, 3c, 3a i 1d, zaprezentowali powinności, które spoczywają na dzieciach, a dotyczą między innymi życia szkolnego. Wszyscy mieli możliwość uzmysłowienia sobie, że punktualne przychodzenie na lekcje, czy też aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz pomaganie młodszym i słabszym to obowiązek, z którego należy się rzetelnie wywiązywać. Swoistm komentarzem i dopełnieniem poszczególnych zdarzeń była prezentacja multimedialna, w której znalazły się obrazy podsumowujące prezentowane scenki.