Obchody 60-lecia powstania budynku szkoły

Serdecznie zapraszamy
Absolwentów Szkoły Podstawowej im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie na obchody 60-lecia powstania budynku szkoły oraz 50 rocznicy nadania imienia Patrona Szkoły.
Koncert jubileuszowy odbędzie się dnia 27 listopada 2015r. o godz.17:00 w hali GOS, a następnie w programie zwiedzanie szkoły i spotkania absolwentów w budynku szkolnym przy ul. Szkolnej 15.
Zgłoszenie udziału wraz z podaniem imienia , nazwiska oraz roku ukończenia szkoły prosimy dokonać do dnia 31 października 2015r. bezpośrednio w szkole lub na adres pracownia_sl@poczta.onet.pl lub numer telefonu 61-812 51 91.

Organizatorzy