Obiady – grudzień 2014

Sprzedaż obiadów na grudzień odbędzie się na terenie Szkoły Podstawowej w niżej podanych terminach:

26 listopada (środa) w godz. od 7.00 do 8.00

27 listopada (czwartek) w godz. 14.00 do 17.00

Termin sprzedaży obiadów w filii Szkoły Podstawowej (w świetlicy):

27 listopada (czwartek) w godz. 6.50 do 8.00

u płatności przelewem po 27 listopada proszę o informację o wykonaniu przelewu tylko wiadomością sms

(a nie pocztą elektroniczną !!!).

Brak takiej informacji może spowodować sytuację, w której pomimo dokonania płatności dziecko nie otrzyma obiadu w dniu 1 a nawet 2 grudnia i z tego tytułu firma GASTRO-KRIS nie będzie przyjmować żadnych reklamacji.

Obiady można również wykupić w terminie późniejszym w ciągu miesiąca kalendarzowego. W takim przypadku proszę o kontakt telefoniczny.

 

Nr konta bankowego:

58 1160 2202 0000 0001 9389 8395 (Bank Millenium) GASTRO-KRIS Ryszard Krysztof, 62-002 Suchy Las, ul. Poziomkowa 11

 

Cena abonamentu na grudzień 2014r. (15 dni):

zupa – 45 zł, II danie – 90 zł, cały obiad – 120 zł.

Proszę o zabezpieczenie w miarę możliwości odliczonej kwoty.

Ceny poszczególnych dań wynoszą: zupa – 3zł/dzień, II danie – 6zł/dzień, cały obiad – 8 zł/dzień.

Zniżka na drugie (i następne) dziecko w rodzinie wynosi 1 zł/dzień (dotyczy rodzeństw – uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum). W przypadku, jeżeli jedno z dzieci korzysta z mniejszej ilości posiłków w ciągu miesiąca zniżkę należy liczyć na to dziecko.

 

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny (najlepiej w godz. 7.30–8.30 oraz 10.00–11.00) lub pocztą elektroniczną z zastrzeżeniem, że poczta elektroniczna może nie być odczytana w ciągu 2-3 kolejnych dni.

adres e-mail: [email protected]              tel. kontakt.: 664-927-751