Obiady – luty 2015

Proszę o uważne przeczytanie całego komunikatu.

Sprzedaż obiadów na luty odbędzie się:

  • w Szkole Podstawowej w dniu 28 stycznia (środa) w godz. od 7.00 do 8.00 oraz od około 14.30 do 17.00 w holu nauczania początkowego.
  • w Filii Szkoły Podstawowej w dniu 30 stycznia (piątek) w godz. od 6.50 do 8.00 w świetlicy szkolnej.

W przypadku płatności przelewem po 30 stycznia proszę o informację o wykonaniu przelewu tylko wiadomością sms (a nie pocztą elektroniczną !!!). Proszę nie zwlekać z przekazaniem tej informacji, ponieważ zbyt późne jej przekazanie (np. dopiero w poniedziałek 2 lutego) może spowodować sytuację, w której pomimo dokonania płatności dziecko nie otrzyma obiadu w dniu 2, a nawet 3 lutego i z tego tytułu firma GASTRO-KRIS nie będzie przyjmować żadnych reklamacji.

Obiady można również wykupić w terminie późniejszym w ciągu miesiąca kalendarzowego. W takim przypadku proszę o kontakt telefoniczny.

Nr konta bankowego:

58 1160 2202 0000 0001 9389 8395 (Bank Millenium) GASTRO-KRIS Ryszard Krysztof,

62-002 Suchy Las, ul. Poziomkowa 11

Cena abonamentu na luty 2015r. (10 dni):

zupa – 30 zł, II danie – 60 zł, cały obiad – 80 zł.

Proszę o zabezpieczenie w miarę możliwości odliczonej kwoty.

Ceny poszczególnych dań wynoszą: zupa – 3zł/dzień, II danie – 6zł/dzień, cały obiad – 8 zł/dzień.

Zniżka na drugie (i następne) dziecko w rodzinie wynosi 1 zł/dzień (dotyczy rodzeństw – uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum). W przypadku, jeżeli jedno z dzieci korzysta z mniejszej ilości posiłków w ciągu miesiąca zniżkę należy liczyć na to dziecko.

Ze względu na termin wakacji zimowych sprzedaż obiadów na marzec odbędzie się w drugim tygodniu lutego – szczegółowe informacje będą zamieszczone na stronie www Szkoły Podstawowej oraz w komunikatach na terenie Szkoły i Filii w pierwszym tygodniu lutego. (Marzec ma 22 dni nauki)

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny (najlepiej w godz. 7.30–8.30 oraz 10.00–11.00) lub pocztą elektroniczną z zastrzeżeniem, że poczta elektroniczna z przyczyn obiektywnych może nie być odczytana w ciągu 2-3 kolejnych dni roboczych.

adres e-mail: gastro.kris@wp.pl              tel. kontakt.: 664-927-751