Obiady – marzec 2015

Proszę o uważne przeczytanie całego komunikatu!!!

Sprzedaż obiadów na marzec odbędzie się:

  • w Szkole Podstawowej w dniu 12 lutego (czwartek) w godz. od 7.10 do 8.00 oraz od około 14.30 do 17.00 w holu nauczania początkowego.
  • w Filii Szkoły Podstawowej w dniu 13 lutego (piątek) w godz. od 6.50 do 8.00 w świetlicy szkolnej.

Ze względu na wakacje zimowe sprzedaż obiadów będzie możliwa w terminach późniejszych w stołówce gimnazjum po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu w dniach 23 – 27 lutego (prawdopodobne godziny: 8.00 – 11.00)

W przypadku płatności przelewem po 26 lutego proszę o informację o wykonaniu przelewu tylko wiadomością sms (a nie pocztą elektroniczną !!!). Proszę nie zwlekać z przekazaniem tej informacji, ponieważ zbyt późne jej przekazanie (np. dopiero w poniedziałek 2 marca) może spowodować sytuację, w której pomimo dokonania płatności dziecko nie otrzyma obiadu w dniu 2, a nawet 3 marca (podobne sytuacje miały miejsce na początku lutego!!!) i z tego tytułu firma GASTRO-KRIS nie będzie przyjmować żadnych reklamacji.

Obiady można również wykupić w terminie późniejszym w ciągu miesiąca kalendarzowego. W takim przypadku proszę o kontakt telefoniczny.

Nr konta bankowego:

58 1160 2202 0000 0001 9389 8395 (Bank Millenium) GASTRO-KRIS Ryszard Krysztof, 62-002 Suchy Las, ul. Poziomkowa 11

Cena abonamentu na marzec 2015r. (22 dni):

zupa – 66 zł, II danie – 132 zł, cały obiad – 176 zł.

Proszę o zabezpieczenie w miarę możliwości odliczonej kwoty.

Ceny poszczególnych dań wynoszą: zupa – 3zł/dzień, II danie – 6zł/dzień, cały obiad – 8 zł/dzień.

Zniżka na drugie (i następne) dziecko w rodzinie wynosi 1 zł/dzień (dotyczy rodzeństw – uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum). W przypadku, jeżeli jedno z dzieci korzysta z mniejszej ilości posiłków w ciągu miesiąca zniżkę należy liczyć na to dziecko.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny (najlepiej w godz. 7.30–8.30 oraz 10.00–11.00) lub pocztą elektroniczną z zastrzeżeniem, że poczta elektroniczna z przyczyn obiektywnych może nie być odczytana w ciągu 2-3 kolejnych dni roboczych.

adres e-mail: [email protected]              tel. kontakt.: 664-927-751