Obiady – styczeń 2015

Sprzedaż obiadów na styczeń odbędzie się:

  • w filii Szkoły Podstawowej w dniu 17 grudnia (środa) w godz. od 6.50 do 8.00 w świetlicy szkolnej
  • w Szkole Podstawowej w dniu 18 grudnia (czwartek) w godz. od 7.00 do 8.00 oraz od około 14.30 do 17.00 w holu nauczania początkowego

Dodatkowo obiady można wykupić w stołówce Gimnazjum w dniach 22, 23, 29 i 30 grudnia w godz. od około 9.00 do około 11.00 (dla pewności proszę o kontakt telefoniczny).

W przypadku płatności przelewem po 2 stycznia proszę o informację o wykonaniu przelewu tylko wiadomością sms (a nie pocztą elektroniczną !!!).

Brak takiej informacji może spowodować sytuację, w której pomimo dokonania płatności dziecko nie otrzyma obiadu w dniu 7 a nawet 8 stycznia i z tego tytułu firma GASTRO-KRIS nie będzie przyjmować żadnych reklamacji.

Obiady można również wykupić w terminie późniejszym w ciągu miesiąca kalendarzowego. W takim przypadku proszę o kontakt telefoniczny.

Nr konta bankowego:

58 1160 2202 0000 0001 9389 8395 (Bank Millenium) GASTRO-KRIS Ryszard Krysztof, 62-002 Suchy Las, ul. Poziomkowa 11

Cena abonamentu na styczeń 2015r. (18 dni):

zupa – 54 zł, II danie – 108 zł, cały obiad – 144 zł.

Proszę o zabezpieczenie w miarę możliwości odliczonej kwoty.

Ceny poszczególnych dań wynoszą: zupa – 3zł/dzień, II danie – 6zł/dzień, cały obiad – 8 zł/dzień.

Zniżka na drugie (i następne) dziecko w rodzinie wynosi 1 zł/dzień (dotyczy rodzeństw – uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum). W przypadku, jeżeli jedno z dzieci korzysta z mniejszej ilości posiłków w ciągu miesiąca zniżkę należy liczyć na to dziecko.

 

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny (najlepiej w godz. 7.30–8.30 oraz 10.00–11.00) lub pocztą elektroniczną z zastrzeżeniem, że poczta elektroniczna może nie być odczytana w ciągu 2-3 kolejnych dni.

adres e-mail: [email protected]              tel. kontakt.: 664-927-751