Obiady

Obiady w październiku

 

Przedstawiciel firmy GASTRO-KRIS będzie sprzedawał obiady na październik 2011 na terenie Szkoły Podstawowej – przy wejściu do świetlicy szkolnej – w dniach:

28 września (środa) w godz. 14.45 – 17.00

29 września (czwartek) w godz. 7.00 – 9.00

 

Od dnia 30 września (piątek) sprzedaż będzie się odbywać w stołówce szkolnej Gimnazjum im. Jana Pawła II w godz. 8.00 – 14.00, jednak z pewnymi ograniczeniami wynikającymi z przyczyn obiektywnych, niezależnych od GASTRO-KRIS.

 

Koszt pełnego abonamentu na październik (20 dni) wynosi:

zupa – 40 zł

II danie – 100 zł

cały obiad 140 zł.

 

W dniu 14 października obiadu w Szkole Podstawowej nie będzie.

 

Rodzice, którzy chcą wykupić abonament na obiady na miesiąc październik, mogą w celu uproszczenia procedury dokonać przelewu całej kwoty na konto:

Bank Millenium S.A.

58 1160 2202 0000 0001 9389 8395

GASTRO-KRIS

ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las

 

podając w tytule wpłaty: imię i nazwisko dziecka, klasa oraz czego i za jaki okres dotyczy wpłata, np.: zupa za październik 2011r.

Po zaksięgowaniu przez GASTRO-KRIS wpłat zostanie sporządzona lista, na podstawie której w podanych wyżej terminach i miejscu będą wydawane paragony oraz bony obiadowe.

W przypadku zdecydowania się na taką formę płatności proszę o wykonanie przelewu nie później niż 23 września, co pozwoli uniknąć nieporozumień, ponieważ przelewy z niektórych banków pojawiają się na koncie po upływie dwóch dni roboczych.

Jeśli dziecko będzie korzystało z obiadów w określone dni tygodnia należy przemnożyć ilość dni przez cenę jednostkową: zupa 2 zł, II danie 5 zł, cały obiad 7 zł oraz dodatkowo podać taką informację w tytule wpłaty, np. „II danie tylko pn., wt. i czw.”

Firma GASTRO-KRIS zastrzega, że zwroty za niewykorzystane bony obiadowe będą realizowane tylko w formie bezgotówkowej (odpis niewykorzystanej kwoty w następnym miesiącu abonamentowym), po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu przewidywanej nieobecności ucznia – dni nieobecności będą liczone od dnia następującego po dniu zgłoszenia nieobecności i tylko w przypadku zwrotu niewykorzystanych bonów obiadowych.

 

                                                                                                          Telefon kontaktowy: 664-927-751

 

                                                                                           e-mail: [email protected]