Dziennik elektroniczny

O mobiDzienniku

Link do mobiDziennika: https://spsuchylas.mobidziennik.pl

Odbiór loginu i hasła

Potwierdzenie odbioru loginu stanowi jednocześnie deklarację korzystania z mobiDziennika oraz akceptację obowiązujących w SP nr 1 procedur dotyczących komunikacji między Szkołą a Domem.

Pierwsze logowanie

Musi nastąpić do 1 października. Po tym terminie konto ulegnie automatycznej dezaktywacji. Ponowna aktywacja będzie wymagała wizyty w szkole.

Hasła generowane są automatycznie i tym samym nie zawierają błędu. Ewentualne problemy z logowaniem wynikają z niewłaściwego odczytania znaków. Po pierwszym zalogowaniu prosimy o zmianę hasła (Mój profil / zmiana hasła).

Zewnętrzny adres e-mail

Rodzice i uczniowie klas 7 i 8 wpis mogą wpisać w zakładce Mój profil zewnętrzny adres e-mail.
Podanie adresu umożliwia:

  • skorzystanie z opcji Zapomniałem hasła,
  • otrzymywanie powiadomień o nowych wiadomościach, zastępstwach, lekcjach odwołanych, ocenach, nieobecnościach, uwagach czy zapowiedzianych sprawdzianach. Powiadomienia są wysyłane pod warunkiem wcześniejszego wyrażenia na nie zgody – patrz niżej. W każdej chwili można z nich zrezygnować.

Powiadomienia

Rodzic decyduje, zaznaczając odpowiednie opcje, czy chce otrzymywać na zewnętrzny adres e-mail powiadomienia o nowych wiadomościach, ocenach, nieobecnościach dziecka, uwagach itp. Informacje generowane są automatycznie.

Uczeń klas 7 i 8 decyduje, zaznaczając odpowiednie opcje, czy chce otrzymywać na zewnętrzny adres e-mail powiadomienia o nowych wiadomościach, ocenach, odwołanych lekcjach, zapowiedzianych sprawdzianach itp. Informacje generowane są automatycznie.

Rodzice/prawni opiekunowie ucznia, którzy nie zadeklarowali chęci korzystania z dziennika elektronicznego, są informowani o bieżących ocenach ucznia, egzaminach klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz frekwencji i zachowaniu ucznia za pośrednictwem innych środków komunikacyjnych w terminie określonym przez wychowawcę klasy.

Rodzice, którzy nie uczestniczą w spotkaniach z wychowawcą klasy, nie analizują wyników postępów ucznia w nauce poprzez dziennik elektroniczny oraz nie kontaktują się z nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia edukacyjne, nie mogą powoływać się na brak informacji o postępach dziecka w nauce.