Informacje dla organizatorów i rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia dodatkowe odpłatne.

I. Obowiązkiem prowadzących zajęcia jest każdorazowe przekazanie nauczycielom świetlicy listy dzieci biorących udział w zajęciach.

II. Do prowadzącego zajęcia należy również pisemna informacja w dzienniczku ucznia o czasie, miejscu i  osobie prowadzącej.

III. Nauczyciele świetlicy nie są  zobowiązani  do odprowadzania dzieci na  wyżej wymienione zajęcia.

Kierownik Świetlicy

Kamila Rybarczyk