Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Termin

Wydarzenie

2 września 2019 r.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

g. 8.30 klasy 1-4

g. 9.30 klasy 5-8

9 września 2019 r.
g. 16.30 klasy 1-4

g. 18.00 klasy 5-8

20 września 2019 r.
sprzątanie świata

Wrzesień 2019 r.
Diagnoza klas 1 i 4

23 września 2019r.
Dzień jesieni

14 października 2019 r.
Święto KEN – Pasowanie klas I godz. 10. OO – CK – Suchy Las
Dzień projektowy od 9- 00 do 12-00 wg osobnego harmonogramu

31 październik 2019 r.
Święto dyni

1 listopada 2019 r.
Wszystkich Świętych – Dzień wolny

4 listopad 2019 r.
Konsultacje dla rodziców

8 listopad 2019 r.
Apel z okazji Odzyskania Niepodległości

gazetki

11 listopad 2019 r.
Rocznica Odzyskania Niepodległości – Dzień wolny.

Listopad 2019 r.
Próbny egzamin ósmoklasisty

Grudzień 2019 r.
Próbny egzamin ósmoklasisty

Grudzień 2019 r.
Festiwal Piosenki Świątecznej,

13 grudnia 2019 r.
Wystawienie ocen proponowanych oraz ocen z zachowania

16 grudnia 2019 r.
Zebrania z rodzicami

20 grudnia 2019 r.
Jasełka
Wigilie klasowe

23-31 grudnia 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna

1 styczeń 2020 r.
Nowy Rok – dzień wolny

6 stycznia 2020 r.
Święto Trzech Króli – dzień wolny

8 stycznia 2020 r.
Rocznica wybuchu powstania Wielkopolskiego
Tradycje Wielkopolan z rejonów Suchego Lasu – ew. apel poległych

10 stycznia 2020 r.
Studniówka

15 stycznia 2020 r.
Wystawienie ocen za I semestr

20 stycznia 2020 r.
Konsultacje

24 stycznia 2020 r.
Balik

27 styczeń-9 lutego 2020 r.
Ferie zimowe

14 lutego 2020 r.
Koncert walentynkowy

16 marca 2020 r.
Zebrania z rodzicami.
Procedury dla rodziców klas 8

Marzec/kwiecień 2020 r.
Rekolekcje Wielkopostne wg. osobnego harmonogramu

17 Marzec 2020 r.
Dzień św. Patryka wg osobnego harmonogramu

20 Marzec 2020 r.
Dzień wiosny wg osobnego harmonogramu (SU)

Marzec 2020 r.
Drzwi otwarte – wg oddzielnego harmonogramu

9-14 kwietnia 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna

21-23 kwietnia 2020 r.
Egzaminy ósmoklasisty

24 Kwiecień 2020 r i 25 kwietnia 2020 r.
Dzień patrona wg osobnego harmonogramu
(piątek, sobota)

1 maja 2020 r.
Święto pracy – Dzień wolny

4 maja 2020 r
Święto Flagi i Konstytucja
Apel

15 maja 2020 r.
Wystawienie ocen proponowanych i z zachowania.

Maj 2020 r.
Diagnoza klas 1 i 4

18 maja 2020 r.
Zebrania z rodzicami

1 czerwca 2020 r.
Dzień Dziecka – wg osobnego harmonogramu

11 czerwca 2020 r.
Boże ciało – dzień wolny

12 czerwca 2020 r.
Dzień wolny – odpracowany w kwietniu Dzień Patrona

17 czerwca 2020 r.
Wystawienie rocznych ocen

15-19 czerwca 2020 r.
Zwrot wypożyczonych podręczników do biblioteki

23 czerwca 2020 r.
Turniej klas 8

24, 25 czerwca 2020 r.
Dni z wychowawcą, sprzątanie sal, projekt wg. osobnego harmonogramu

26 czerwca 2020 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych