Organizacja pracy w roku szkolnym 2013/2014 (wejścia na teren szkoły)

Zarządzeniem Dyrektora Szkoły z dniem 2 września 2013 mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa w Szkole wprowadza się organizację wejść do szkoły.

Szkoła otwierana rano o godz. 7:45.

1. Wejście od ul.Szkolnej przeznaczone dla:

  • uczniów klas 4-6
  • uczniów klas 1-3 z rodzicami do/ze świetlicy (karta świetlicowa zielona do okazania rano p. woźnej) Świetlica od 6:45 – do 17:00
  • uczniów dojeżdżających klas 4-6 do/ze świetlicy (karta świetlicowa czerwona do okazania rano p. woźnej) Świetlica od 6:45 – do 17:00.

2. Wejście od boiska i urzędu gminy przeznaczone dla :

  • klas 2 i 3- dzieci parami do szkoły wprowadzają  i oddają nauczyciele.

3. Wejście od dziedzińca wewnętrznego przeznaczone dla:

  • klas 1 – wychowawcy zbierają na boisku uczniów swojej klasy i wprowadzają do szkoły; po lekcjach odprowadzają; również do świetlicy.

4. Wejściem głównym od ul.Szkolnej rodzice wchodzą do:

sekretariatu, pokoju nauczycielskiego, pedagoga i psychologa, dyrektorów, poradni psychologiczno-pedagogicznej po wpisaniu się u p. woźnej i powiadomieniu telefonicznym.